Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin świadczenia usług

PRZEGLĄD
Ta witryna jest obsługiwana przez Pendi. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Pendi. Pendi oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień tutaj podanych.

Odwiedzając naszą witrynę i/ lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu lub użyciem nasza strona internetowa. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia ona nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, potwierdzasz, że jesteś na co najmniej wiek pełnoletności obowiązujący w Twoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie korzystania z tej witryny dowolnej osobie niepełnoletniej pozostającej na Twoim utrzymaniu.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani podczas korzystania z Usługi nie możesz naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusy lub jakikolwiek kod o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie stronę internetową, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianiebez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za wszelkich modyfikacji, zmian cen, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.

Podane ceny muszą zawierać podatek VAT.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakakolwiek błędy w Usłudze będą prawidłowe.

ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień złożonych u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się składane przez sprzedawców detalicznych, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich dokonanych zakupów w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Zwroty Polityka.

ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Ty przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według uznania i powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się z warunkami dostarczania narzędzi przez odpowiednich dostawców zewnętrznych i zatwierdzania ich.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 8 – LINKI STRON TRZECICH
Określone treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierają materiały stron trzecich.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.< br>Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami stron trzecichi stronami oraz upewnij się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące Produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 – UWAGI, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW
Jeśli: na naszą prośbę wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą, czy w przeciwnym razie (łącznie „komentarze”), wyrażasz zgodę na to, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzi zastrzeżenia lub narusza własność intelektualną którejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE
Przesłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest równoznaczne z podlegają naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia które mogą obejmować opisy produktów, ceny, promocje, oferty, koszty wysyłki produktów, czas transportu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE UŻYWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do popełnienia czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) w przypadku spamu, phishingu, pharmingu, wysyłania pretekstów, pająkowania, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCINSABILNOŚĆ
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystanie z usługi będzie dokładne i niezawodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że Twoje korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych , w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
Pendi, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści w żadnym wypadku nie będą , dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi za utracone zyski, zyski, utracone oszczędności, utracone danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej, wynikających z korzystania przez Ciebie z którejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych przy użyciu usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych z jakikolwiek sposób korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produkty) publikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostały poinformowane o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 - ZABEZPIECZENIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Pendi oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to mimo to będą wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i odpowiedzialność stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu rozwiązania przez albo ty, albo my. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania Ci się nie uda lub będziemy podejrzewać, że Ci się nie udało, aby zachować zgodność z dowolnymi warunkami lub postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty. do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub świadczenie niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie przez Ciebie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Dowolnyniejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko sporządzającemu.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczone przez nas Usługi będą regulowane i interpretowane zgodnie z włoskim prawem.

ROZDZIAŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG
Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 – DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres info@pendi.it

ROZDZIAŁ 21 - REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA
Produkty z spersonalizowanym grawerem wymagają czasu realizacji maksymalnie 2 dni roboczych, choć zazwyczaj wymagany jest tylko jeden dzień roboczy. Odbiór przez kuriera następuje następnego dnia po zakończeniu fazy personalizacji. Od momentu zakupu zamówienie jest zatem wysyłane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, średnio 1-2 dni od momentu zamówienia.

Zamówienia złożone w poniedziałek, środę i piątek do godziny 11:00 zostaną zrealizowane i wysłane tego samego dnia, a odbiór przez kuriera około godziny 14:00. W przypadku zamówień złożonych we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę zostaną one zrealizowane i wysłane następnego dnia roboczego.

Całkowita dostawa zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych, za wyjątkiem opóźnień spowodowanych przez kuriera lub strajkami. W większości przypadków czas dostawy przez kuriera nie przekracza 2-3 dni roboczych.