Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Servicevoorwaarden

PANORAMISCH
Deze website wordt beheerd door Pendi. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Pendi. Pendi biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan de gebruiker onder de voorwaarde dat de gebruiker alle hierin genoemde voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen accepteert.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, ga je akkoord met onze "Service" en accepteer je gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en condities ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke voorwaarden en condities en aanvullende beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot onze website of deze gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, stem je in met deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van dit akkoord, kun je geen toegang krijgen tot de website of enige dienst gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik of de toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je minstens de meerderjarigheid hebt bereikt in je staat of provincie van verblijf, of dat je meerderjarig bent in je staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om dit platform te gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag je bij het gebruik van de Service een wet in jouw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden. Een schending of schending van een van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook en om welke reden dan ook.

Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) kan worden overgedragen zonder versleuteling en dit kan (a) transmissies via verschillende netwerken inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische eisen van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, inclusief het gebruik van de Service of toegang tot de Service, of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen deze voorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere bronnen van informatie. Alle vertrouwen op het materiaal van deze site is voor eigen risico.

Deze site kan enkele historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

De getoonde prijzen zijn inclusief btw.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of vervanging alleen volgens ons retourbeleid. We hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van enige kleur op het computerscherm accuraat is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar onze exclusieve discretie. We behouden ons het recht voor om op elk moment de productie van een product stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van elk product, dienst, informatie of ander materiaal dat door jou gekocht of verkregen is, zal voldoen aan jouw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elk door jou geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die door een persoon, gezin of bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst zijn door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je op de hoogte te stellen door contact met je op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat op het moment van de bestelling is verstrekt. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige informatie over aankopen en accounts te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Raadpleeg voor meer details ons retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN
We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch hebben we enige controle of inbreng.

Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools die via de website worden aangeboden, is volledig voor jouw eigen risico en discretie, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden verstrekt door de relevante derde partijleveranciers.

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. De koppelingen van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bekijken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidslijnen en praktijken van derden door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN
Indien je, op ons verzoek, specifieke bijdragen indient (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins, indient (gezamenlijk "opmerkingen"), stem je ermee in dat wij te allen tijde en zonder beperkingen dergelijke opmerkingen kunnen wijzigen, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken met welk middel dan ook dat je ons toestuurt. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om op enigerlei wijze te reageren op opmerkingen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen is of anderszins aanstootgevend, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt. Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheids- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er ook mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, noch virussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die je plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door jou of een derde partij.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel valt onder onze Privacyverklaring. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kunnen er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van het product, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat de bestelling is geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update of datum van update toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

DEEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) onwettige doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot het plegen of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het schenden van lokale, internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of verordeningen; (d) inbreuk maken op of schenden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere schadelijke code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of internet; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig onfatsoenlijk of immoreel doel; of (k) de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet omzeilen of verstoren. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Service of een gerelateerde website om welke reden dan ook te beëindigen.

DEEL 13 - GARANTIE UITSLUITING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zullen zijn. Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de service of het onvermogen om de service te gebruiken voor jouw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan jou worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duur, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Pendi, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerden, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige blessures, verlies, aanspraak, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit jouw gebruik van een van de service of een product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke staten of rechtsgebieden zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING
Je stemt ermee in Pendi en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen of eisen, inclusief redelijke juridische kosten, ingediend door derden als gevolg van of voortvloeiend uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen per verwijzing, of een schending van enige wet of rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling toch geldig zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, en zal het niet-afdwingbare deel als gescheiden worden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging blijven van kracht na de beëindiging van dit contract voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze website. Naar ons eigen oordeel, als je niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook dit contract op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging, inclusief; en/of kan je de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website worden geplaatst of met betrekking tot de dienst, vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen jou en ons en regelen je gebruik van de dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij de diensten leveren, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik van onze website of de dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden vormt acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar info@pendi.it

SECTIE 21 - BESTELLING EN VERZENDING
Producten met gepersonaliseerde gravure vereisen een verwerkingstijd van maximaal 2 werkdagen, hoewel meestal slechts één werkdag nodig is. Het ophalen door de koerier gebeurt binnen één dag na voltooiing van het personalisatieproces. Vanaf het moment van aankoop wordt de bestelling dus binnen maximaal 3 werkdagen verzonden, met een gemiddelde van 1-2 dagen vanaf het moment van bestelling. Bestellingen geplaatst op maandag, woensdag en vrijdag vóór 11:00 uur worden dezelfde dag verwerkt en verzonden, met het ophalen door de koerier rond 14:00 uur. In het geval van bestellingen geplaatst op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, worden deze verwerkt en verzonden op de volgende werkdag. De totale levering van de bestelling vindt plaats binnen 7 werkdagen, tenzij er vertragingen zijn veroorzaakt door de koerier of stakingen. In de meeste gevallen overschrijden de leveringstermijnen van de koerier niet de 2-3 werkdagen.