Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen, maar alleen als u producten heeft gekocht die geen enkele aanpassing vereisen (bijvoorbeeld: armbanden zonder enige inscriptie), zoals voorzien in art. 59, letter c) van de Consumentenwet. Als u daarentegen zojuist een gepersonaliseerd product heeft gekocht en het herroepingsrecht wilt uitoefenen, kunt u dit doen binnen 24 uur na de bevestiging van de bestelling, en alleen als het product nog niet is verzonden. De verzending wordt bevestigd zodra de koerier het pakket met het gepersonaliseerde product ophaalt en de klant per e-mail op de hoogte wordt gesteld van de verzending. Als de heroverweging echter binnen 24 uur na de bestelling plaatsvindt maar het bestelde artikel al onderweg is, is restitutie niet mogelijk.

In het geval van niet-gepersonaliseerde producten eindigt de herroepingstermijn na 14 dagen vanaf de dag:

a) in het geval van een dienstencontract, vanaf de sluiting van het contract; b) in het geval van een verkoopcontract, waarbij u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit krijgt van de goederen; c) in het geval van een contract betreffende meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn geplaatst en afzonderlijk worden geleverd, waarbij u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit krijgt van het laatste goed; d) in het geval van een contract betreffende de levering van een goed bestaande uit meerdere percelen of stuks, waarbij u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit krijgt van het laatste perceel of stuk.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te stellen via e-mail op het adres assistenza@pendi.it of per aangetekende post op het adres via molino prati 5C, Botticino (BS), 25082, van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen middels een expliciete verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail). U kunt hiervoor elk herroepingsformulier gebruiken dat online beschikbaar is.

De terugbetaling kan worden opgeschort tot ontvangst van de goederen of tot de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, indien eerder.

Gelieve de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen op via molino prati 5C, Botticino (BS), 25082, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van deze overeenkomst. De termijn wordt geacht te zijn nagekomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstrijkt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.